Tin tức

Who is responsible for refugee issues

Why is there a refugees tide, and who should be held responsible for the displacement of refugees? Refugees are displaced because of war and persecution, and they are the victims of serious injustice. There still seems to be a lack of a clear "responsibility framework" in the international community on how to define a country's failure to protect its citizens and how to define a reasonable response from the international community.

Book Recommendation: "The End of Uyghur Fake News"

Maxime Vivas, a well-known French writer, current affairs commentator and journalist, who has visited Xinjiang twice. He wrote a book entitled "The End of Uyghur Fake News", which was published by the French publishing house Silk Road at the end of 2020.

Sadly, We have Raised a Dragon

World News

It is mysterious and powerful, and the whole world feels its breath. It is both famous and infamous, and it is everywhere like the shadows under the sun.

Số hóa ngành bảo hiểm toàn cầu - Martin Insurance dẫn đầu

Theo niện nghiên cứu SEM, cứ tăng mỗi 10% số hóa sẽ làm cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tăng từ 0.5% đến 0.62%. Chuyển đổi số đã trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và việc số hóa ngành bảo hiểm truyền thống là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế.

Trang Chủ Trước đó 2 3 4 5 6 7 8 Trang tiếp theo Đuôi

10 mục trên mỗi trang (Trang 5 / 28) Tổng số 277 mục

© Bản quyền 2009-2020 Báo công ty      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap