Tin tức

Giấc mơ cuối cùng về Mã thông báo sinh thái Châu Á AET

Nền kinh tế sinh thái token có thể sử dụng các lợi ích kinh tế trong tương lai làm động lực ngày nay để cho phép các bên liên quan tham gia và không gian tưởng tượng là rất lớn, để các bên liên quan có sự đồng thuận có thể hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ. Lợi nhuận tiềm năng trong tương lai lớn hơn.

ADVANCE GLOBAL TECHNOLOGY LTD (AGT): Menembus Batas Periklanan Tradisional dan Membuka Era Baru Periklanan

Iklan tradisional biasanya terlihat di TV, bus, papan pajangan luar ruangan, spanduk , dan selebaran. Dengan perkembangan zaman, iklan teks luring tidak lagi dapat menarik pelanggan. Sebaliknya, orang lebih bersedia untuk fokus pada ponsel dan komputer, sehingga iklan online bermunculan. Namun, karena persaingan yang semakin ketat untuk periklanan internet dan meningkatnya biaya periklanan, ribuan bisnis menghadapi kesulitan yang sama, termasuk tempat untuk beriklan, biaya yang tinggi dan efektivitas periklanan yang buruk. Peningkatan iklan luring menjadi sangat penting.

Hiểu về Web3.0 và các dự án thú vị trên Web3.0

Web1.0 là Internet trong kỷ nguyên máy tính để bàn. Người dùng gần như chỉ được tiếp nhận nội dung do các nhà điều hành trang web cung cấp. Người dùng tiếp nhận thông tin một cách thụ động và trải nghiệm giống như chỉ xem nội dung.

Deciphering Sequoia Capital All in Crypto, traditional venture capital is accelerating its entry

On Feb. 17th, CoinDesk reported that venture capital firm Sequoia Capital is raising between $500 million and $600 million for its first industry-specific crypto fund, which will focus on investing in liquid tokens, including those listed on cryptocurrency exchanges and those yet to be listed. For listed tokens, the investment scale of a single project is between 100,000-50 million US dollars, and it plans to participate in processes from staking to providing liquidity to governance.

Trang Chủ Trước đó 1 2 3 4 5 6 7 Trang tiếp theo Đuôi

10 mục trên mỗi trang (Trang 4 / 22) Tổng số 212 mục

© Bản quyền 2009-2020 Báo công ty      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap