Tin tức

ADVANCE GLOBAL TECHNOLOGY LTD (AGT): Menembus Batas Periklanan Tradisional dan Membuka Era Baru Periklanan

Iklan tradisional biasanya terlihat di TV, bus, papan pajangan luar ruangan, spanduk , dan selebaran. Dengan perkembangan zaman, iklan teks luring tidak lagi dapat menarik pelanggan. Sebaliknya, orang lebih bersedia untuk fokus pada ponsel dan komputer, sehingga iklan online bermunculan. Namun, karena persaingan yang semakin ketat untuk periklanan internet dan meningkatnya biaya periklanan, ribuan bisnis menghadapi kesulitan yang sama, termasuk tempat untuk beriklan, biaya yang tinggi dan efektivitas periklanan yang buruk. Peningkatan iklan luring menjadi sangat penting.

Hiểu về Web3.0 và các dự án thú vị trên Web3.0

Web1.0 là Internet trong kỷ nguyên máy tính để bàn. Người dùng gần như chỉ được tiếp nhận nội dung do các nhà điều hành trang web cung cấp. Người dùng tiếp nhận thông tin một cách thụ động và trải nghiệm giống như chỉ xem nội dung.

Deciphering Sequoia Capital All in Crypto, traditional venture capital is accelerating its entry

On Feb. 17th, CoinDesk reported that venture capital firm Sequoia Capital is raising between $500 million and $600 million for its first industry-specific crypto fund, which will focus on investing in liquid tokens, including those listed on cryptocurrency exchanges and those yet to be listed. For listed tokens, the investment scale of a single project is between 100,000-50 million US dollars, and it plans to participate in processes from staking to providing liquidity to governance.

Blockchain thay đổi mối quan hệ giữa sàn giao dịch và users

Gần đây, Maggie Hsu, phía đối tác tại a16z, đã viết một bài báo có tiêu đề "Go-to-Market in Web3: New Mindsets, Tactics, Metrics: giải thích quan điểm sâu sắc của cô ấy: Trong Web2, GTM (Đi vào thị trường) Các bên liên quan chính là khách hàng, thường được mua bán thông qua cách sale và marketing; trong Web3, các bên liên quan đến GTM không chỉ bao gồm khách hàng / người dùng mà còn cả các nhà phát triển, nhà đầu tư và đối tác của họ. Do đó, nhiều công ty Web3 nhận thấy cộng đồng quan trọng hơn vai trò sale và marketing.

The GameFi to Watch in 2022: CoolMining – to Empower Decentralized PoW Mining

2021 was a historical year for crypto. The total market capitalization of crypto in 2021 reached an all-time high of nearly $3 Trillion The second half of 2021 marks the rise of NFT and more excitingly, GameFi. It is one of the hottest things in the crypto world where both public chains and investment institutions are actively laying out the game circuit. with P2E, Free to Play, and Play for Fun concept games emerging massively.

Trang Chủ Trước đó 7 8 9 10 11 12 13 Trang tiếp theo Đuôi

10 mục trên mỗi trang (Trang 10 / 26) Tổng số 257 mục

© Bản quyền 2009-2020 Báo công ty      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap