The 28th China Yiwu International Commodities (Standards) Expo RCEP National Session will be opened on October 21,so stay tuned!

4408fe3579b7c738b48eb27dc05e1ab

The 28th China Yiwu International Commodities (Standards) Expo RCEP National Session is hosted by the Zhejiang Committee of the China Council for the Promotion of International Trade, organized by Yiwu China Commodity City Exhibition Co., Ltd., and co-organized by Yiwu Council for the Promotion of International Trade. It will be held from October 21 to 23, 2022 for a period of 3 days. It will explore the use of the online trade fair model to support enterprises to carry out digital marketing and consolidate and expand their international market share. Organize one-to-one "cloud docking" between enterprises and overseas professional buyers, and divert offline resources to online, so as to realize the leap forward in foreign trade exchanges from "face-to-face" to "screen-to-screen".

1. Industry involved

Daily necessities, construction hardware, hardware tools, electronic appliances, sports outdoor

2. Representative products of some exhibitors:

1666524199132

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
© Bản quyền 2009-2020 Báo công ty      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap